Sode

Ved Sode holdeplads solgtes billetterne hos kommuneforstanderen
som jo så formentlig har boet i umiddelbar nærhed af holdepladsen.