Borris


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Borris station set fra gadeside mod Skjern.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Borris station set fra gadeside mod Skjern.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Borris station set fra gadeside mod Skjern.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra gadeside mod Skjern.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra gadeside mod Herning.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra gadeside mod Herning.


27. september 2006 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra gadeside mod Herning.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Skjern.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra sporside mod Skjern.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra sporside mod Skjern.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Herning.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Herning.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Herning.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Herning.


27. september 2006 - ©T. Rithmester
Borris station set fra sporside mod Herning.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra sporside mod Herning.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra sporside mod Herning.


27. september 2006 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Borris station set fra sporside mod Herning.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra gadeside mod Skjern.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra gadeside mod Skjern.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra gadeside mod Herning.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra gadeside mod Herning.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Varehuset på Borris station set fra sporside mod Skjern.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Varslingsanlæg ved perronovergangen på Borris station.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Skjern.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Skjern.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Skjern.


4. marts 2019 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Herning.


19. oktober 2013 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Herning.


21. juni 2011 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Borris station set mod Herning.


30. marts 2019 - ©T. Rithmester
Enderampe på Borris station set mod Herning.


30. marts 2019 - ©T. Rithmester
Enderampe på Borris station set mod Herning.


30. marts 2019 - ©T. Rithmester
Enderampe på Borris station set mod Skjern.

Til toppen