Bjerringbro


15. juli 2012 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Bjerringbro station gadeside set mod Struer.


15. juli 2012 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Bjerringbro station gadeside set mod Langå.


15. juli 2012 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Bjerringbro station set fra sporside i retning mod Struer.


15. juli 2012 - ©T. Rithmester
Hovedbygningen på Bjerringbro station set fra sporside i retning mod Langå.

Til toppen af siden