Højslev

Højslev station er nedrevet.
I arkivet har jeg et udateret postkort med Højslev station


7. august 2016 - ©T. Rithmester
Højslev station set fra sporside i retning mod Struer.


7. august 2016 - ©T. Rithmester
Højslev station set fra sporside i retning mod Langå.


13. juni 2011 - ©T. Rithmester
Højslev station set fra sporside i retning mod Langå.

Den 4. februar 2012 konstateredes det at kolonnehuset er nedrevet. Nedrivningen må have fundet sted i slutningen af 2011.


13. juni 2011 - ©T. Rithmester
Det nu nedrevne kolonnehus på Højslev station set fra sporside i retning mod Struer.


13. juni 2011 - ©T. Rithmester
Den østre gavl på det nu nedrevne kolonnehus på Højslev station set i retning mod Struer.


13. juni 2011 - ©T. Rithmester
Den vestre gavl på det nu nedrevne kolonnehus på Højslev station set i retning mod Langå.

Til toppen af siden