Rindsholm

Rindsholm station er nedrevet.

><br>
<strong><u>12. juni 2015 - ©T. Rithmester</u></strong><br>
Tidligere placering af Rindholm station set fra adgangsvejen i retning mod Struer.
</div>

<!-- Start på ZIP Stat kode -->
<script language=