Hågerup


Hågerup billetsalgssted set i retning mod Faaborg.
Billetsalget varetoges fra vogterhus 6 hvor også ventesalen var at finde.


Vogterhus 6 ved Hågerup billetsalgssted ligger godt skjult bag høje hække ud mod sporside.


Perronen ved Hågerup billetsalgssted lå til højre for sporet her set i retning mod Nyborg.


Strækningen ved Hågerup billetsalgssted set i retning mod Faaborg. Tidligere var her sidespor med læsseområde til venstre lidt fremme.

Til toppen af siden