Eskilstrup

Eskilstrup station er nedrevet.
Nedrivningen fandt iflg. bogen Flere forsvundene stationer sted i 1987.