Svebølle

Svebølle station er nedrevet.


13. august 2014 - ©T. Rithmester
Svebølle station set fra gadeside i retning mod Kalundborg.


13. august 2014 - ©T. Rithmester
Svebølle station set fra gadeside i retning mod Roskilde.


13. august 2014 - ©T. Rithmester
Svebølle station set fra sporside i retning mod Kalundborg.


13. august 2014 - ©T. Rithmester
Publikumsafaciliteterne på Svebølle station set fra sporside i retning mod Roskilde.


13. august 2014 - ©T. Rithmester
Svebølle station set fra sporside i retning mod Roskilde.


13. august 2014 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Svebølle station set i retning mod Kalundborg.


13. august 2014 - ©T. Rithmester
Strækningen ved Svebølle station set i retning mod Roskilde.


13. august 2014 - ©T. Rithmester
Svebølle station set i retning mod Kalundborg.


13. august 2014 - ©T. Rithmester
Stationsskilt på Svebølle station.

Til toppen af siden