Bredmose

Se placeringen af Bredmose trinbræt på krak.dk


17. maj 2007 - ©T. Rithmester
Den tidligere placering af Bredmose trinbræt set i retning mod Rødkærsbro.


17. maj 2007 - ©T. Rithmester
Konturene af perronen kan stadig anes ved Bredmose trinbræt - set i retning mod Rødkærsbro


17. maj 2007 - ©T. Rithmester
Oppe fra skråningen modsat trinbrættet ses konturene af perronen tydeligere. Til højre ses resterne af fundamentet fra ventehytten.


17. maj 2007 - ©T. Rithmester
Resterne af fundamentet til ventehytten set fra det nordvestlige hjørne i retning mod Rødkærsbro.

Til toppen af siden