Vejen


23. februar 2016 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Hovedbygningen på Vejen station set fra gadeside i retning mod Gesten.


23. februar 2016 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Hovedbygningen på Vejen station set fra gadeside.


23. februar 2016 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Hovedbygningen på Vejen station set fra gadeside.


23. februar 2016 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.


13. juni 2009 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.


23. februar 2016 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Hovedbygningen på Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.


23. februar 2016 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Hovedbygningen på Vejen station set fra sporside.


23. februar 2016 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Indgangspartiet fra gadeside.


23. februar 2016 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Detailfoto af vingehjulet over indgangspartiet.


23. februar 2016 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Stationsskiltet i emalje sidder stadig over den nu afblændede loggia.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Det moderne centralapparat på Vejen station.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Centralapparatet på Vejen station.
Centralapparatet er fra Svenska Maskinverken i Södertälje.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Signalhåndtag på centralapparatet.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Beskiltning på signalhåndtagene på centralapparatet.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Detailfoto af beskiltningen på et af signalbetjeningshåndtagene.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Sporskifteaflåsningshåndtag på centralapparatet.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Beskiltning på sporskiftealåsningshåndtagene på centralapparatet.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Skorskiftebetjeningshåndtag på centralapparatet.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Beskiltning på sporskiftebetjeningshåndtagene på centralapparatet.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Betjeningshåndtag for sporskifteaflåsning til venstre og sporskiftebetjeningshåndtag til højre.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Elektriske udrustning til det fremskudte signal og hastighedsviseren.
Blinkeren sidder i udbygningen på kassens forside.
Til højre og venstre tableau for hhv. det fremskudte signal og hastighedsviseren viser.
Forneden sikringer og omskifter mellem dag og nat.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Håndtag til togvejsfastlægning samt blokapparat.
Det er togvejsfastlægningshåndtagene der sidder nederst.
Over dem blokapparatet til post 2, som blev brugt til frigivning af postens signaler/sporskifter.
Øverste sidder en klokke og en meldebrik, så stationsbestyreren kunne se om post 2 havde udført ordren.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Stjernetableauer, der viste om er var fastlagt en togvej.
Vejens mekaniske anlæg havde elektrisk fastholdelse af fastlægningsregisteret
som derfor skulle kunne nødopløses på knappen til højre for stjernetableauet, hvis toget ikke fjerne fastlægningen.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Post 2 i vestenden af Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.


7. december 1990 - ©G. Rithmester
Post 2 i vestenden af Vejen station set fra sporside i retning mod Gesten.
Billedet er taget den sidste dag post 2 var aktiv.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Post 2 i vestenden af Vejen station set vinkelret på fra sporside.


23. juni 2018 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
Post 2 i vestenden af Vejen station set i retning mod Esbjerg.


23. februar 2016 - ©T. Rithmester/danskestationer.dk
DSB IC3 MF-sæt 65 som IC 841 på Vejen station.

Til toppen af siden